Publikacje

    1987        1990        1991        1993        1994        1995        1996        1997        1998        1999        2000        2005        2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021        2022        Wszystkie    

1.Izdebski. W
Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce
ISBN 978-83-943086-5-0   pobrano: 1761
W książce opisane najważniejsze elementy Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce. Scharakteryzowano podstawowe zbiory danych przestrzennych, prowadzone w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości ich pobierania i wykorzystania. Uzupełnieniem tych informacji jest opis szeregu usług związanych z danymi, które w istotny sposób ułatwiają wykorzystanie danych przestrzennych we wszelkich systemach informatycznych – zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Celem publikacji jest także popularyzacja danych przestrzennych i usług oraz wsparcie ich praktycznego wykorzystania zarówno przez administrację jaki również wszelkiego rodzaju instytucje obywateli. Książka zbiera całe doświadczenie autora w tworzeniu i udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych zgromadzone w tysiącach jednostek samorządowych, a także na poziomie centralnym w związku z pełnieniem przez 4 lata funkcji Głównego Geodety Kraju.
2.W.Izdebski, M. Grudzień
Geoportal.gov.pl – main access point to the geodetic and cartographic data
  pobrano: 330
Kongres GIK Warszawa 2022
3.Izdebski. W
Przeglad Geodezyjny - 2022
"Geoinformatyka przyjazna geodetom"  
4.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2021
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2021  
5.A. Bucała-Hrabia, M. Kijowska-Strugała, P. Śleszyński, Z. Rączkowska, W. Izdebski, Z. Malinowski
Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians)
Land Use Policy  
6.Izdebski W., Zwirowicz-Rutkowska A., Nowak da Costa J.
Open data in spatial data infrastructure: the practices and experiences of Poland
International Journal of Digital Earth  
The aim of the study was the proposal of the SDI openness assessment approach based on existing openness assessment frameworks, as well as the presentation of the Polish Spatial Data Infrastructure (PSDI) development towards openness.
7.Izdebski W. Seremet A.
Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce cz. II
ISBN 978-83-254-2586-9   pobrano: 1466
W książce opisano dane i usług Polskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych.
8.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2020
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2020  
9.Izdebski W. Seremet A.
Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce
ISBN 978-83-254-2583-8   pobrano: 1664
Książka opisuje praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce
10.Izdebski W., Michalik A., Zwirowicz-Rutkowska A., Malinowski Z.,
Wybrane aspekty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej
Roczniki Geomatyki 2020, Tom XVIII, Zeszyt 2 (89) s. 141-150   pobrano: 1346
Publikacja stanowi głos w dyskusji dotyczącej potrzeby podjęcia działań zmierzających do pilnego wprowadzenia jednolitych w skali kraju założeń do realizacji i publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej.
11.Izdebski W.
Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce
Geo-System Sp. z o.o., ISBN 978-83-943086-4-3, Warszawa 2020   pobrano: 10371
W książce opisane najważniejsze elementy Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce. Scharakteryzowano podstawowe zbiory danych przestrzennych, prowadzone w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z nimi usługi przeznaczone do wykorzystania we wszelkich systemach informatycznych – zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Celem publikacji jest także popularyzacja danych przestrzennych i usług oraz wsparcie ich praktycznego wykorzystania zarówno przez administrację jaki również wszelkiego rodzaju instytucje obywateli. Książka zbiera całe doświadczenie autora w tworzeniu i udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych zgromadzone w tysiącach jednostek samorządowych, a także na poziomie centralnym w związku z pełnieniem funkcji Głównego Geodety Kraju.
12.Izdebski W.
Uczmy się od innych
Geodeta - styczen 2020  
Funkcjonowanie katastru z samej jego definicji koncentruje się na zarejestrowaniu i udostępnianiu informacji o właścicielach nieruchomości i zasięgu ich stanu własności. Jakie rozwiązania zastosowano u naszych sąsiadów i co tego wynika dla udostępniania danych katastralnych w Polsce?
13.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2019
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2019  
14.Izdebski W., Surma E., Kopczewski D.
GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT IN POLAND
Ninth Session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)  
15.Izdebski W., Andrzejewsk A., Bober A.,
Requirements for photogrammetric data collected in national geodetic and cartographic resource
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN 1682-1750, [2194-9034], DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-1-W2-37-2019   pobrano: 1114
The Registers of the national geodetic and cartographic resources deliver reference information for other resources of Spatial Data Infrastructure (SDI). It is essential that the good quality information from public resources has a direct impact on the correctness of the conducted processes and analysis of public and private sectors. Besides knowledge about quality of data is crucial for users to compare datasets to determine which best fulfils for their needs. Therefore requirements for data are a vital to the process of selecting a data set in that the value of data are directly related to its quality. This paper presents concept of Polish Registers for photogrammetric data: technical standards for aerial imagery, elevation data, ortophotomaps, among others completeness, accuracy and spatial characteristics. In addition, article presents current state of the photogrammetric data in the Polish Geodetic and Cartographic Resource.
16.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2018
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2018  
17.Waldemar Izdebski
Analiza głównych problemów integracji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
Roczniki Geomatyki 2018, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o. Tom XVI Zeszyt 4 (83) s. 319-331  
18.Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M.
ANALIZA MORFOMETRYCZNA PLANÓW MIEJSCOWYCH W POLSCE
No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 331-347 Commission of Technical Rural Infrastructure   pobrano: 1101
19.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Wydanie trzecie rozszerzone)
Geo-System Sp. z o.o., ISBN 978-83-943086-3-6, Warszawa 2018   pobrano: 4694
20.Izdebski W.
Jak porównywać nowoczesność powiatów? - Parametry oceny informatyzacji powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, styczeń 2018 s. 17-19   pobrano: 1114
21.Izdebski W., Kursa M., Wesołowski J.
Ułatwienie w szukaniu działek - Koncepcja standaryzacji usługi lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK)
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2017 s. 28-31   pobrano: 1190
22.Izdebski. W
Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure
GEODESY AND CARTOGRAPHY Vol. 66, No 2, 2017, pp. 229-245  
23.Izdebski. W
Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
Roczniki Geomatyki 2017, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XV, Zeszyt 4 (79) s. 365-374   pobrano: 903
24.Izdebski. W, Malinowski. Z
Co daje integracja usług
Magazyn Geonformacyjnyh GEODETA Listpad 2017 s. 18-23   pobrano: 998
25.Izdebski. W, Malinowski. Z
Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Magazyn Przegląd Geodezyjny, Listopad 2017, s. 5-11   pobrano: 1573
26.Izdebski W., Łaguz J.
GESUT pod jednym adresem
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, lipiec 2017 s. 8-11   pobrano: 1046
27.Izdebski W.
Mówię urzędnikom sprawdzam
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, marzec 2017 s. 17-20   pobrano: 1313
28.Izdebski W.
Prawdy i mity o K-GESUT
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, luty 2017 s. 8-12   pobrano: 909
29.Izdebski. W, Malinowski. Z
Analiza wpływu ustawy o IIP ma proces publikacji i tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 76-85   pobrano: 819
30.Izdebski. W, Kursa. M,
Wwykorzystanie danych adresowych w usługach lokalizacyjnych
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 66-75   pobrano: 806
31.Izdebski. W
Propozycja metodyki oceny poziomu automatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 27-35   pobrano: 825
32.Izdebski W.
Informacja przestrzenna w Polsce - teoria i praktyka
Roczniki Geomatyki 2017, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XV, Zeszyt 2 (77) s. 175-186   pobrano: 1136
Artykuł opisuje stan danych przestrzennych w Polsce. Tematyka była przedstawiana na konferencji PTIP w 2016r.
33.Izdebski W., Malinowski Z.
Stop błędom! Dlaczego trzeba poprawić polskie przepisy dotyczące numeracji adresowej?
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2016 s. 16-21   pobrano: 6166
34.Brzeziński, A. Barlik, M., Andrasik, E. Izdebski, W. (i innni)
Geodetic and geodynamic studies at Department of Geodesy and Geodetic Astronomy WUT
eports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 100, 2016, ss. 165-200, DOI:10.1515/rgg-2016-0013   pobrano: 820
35.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Wydanie drugie rozszerzone)
Geo-System Sp. z o.o., ISBN 978-83-943086-2-9, Warszawa 2016   pobrano: 1056
Książka dostępna w księgarni internetowej geoforum.pl lub jako ebook —

36.Izdebski W.
Analiza stanu prawnego związanego z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  pobrano: 1239
Magazyn Przegląd Geodezyjny, Lipiec 2016, s. 25-30
37.Izdebski W., Malinowski Z.
Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą
Geo-System Sp. z o.o. ISBN 978-83-943086-1-2, Warszawa 2016   pobrano: 2341
38.Izdebski W.
Wilk syty i owca cała (Konieczne zmiany w polskiej geodezji)
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2015, s. 18-22   pobrano: 826
Artykuł opisuje aktualne problemy w polskiej geodezji i propozycję działań, które mogą przyczynić się do ich rozwiązania.
39.Izdebski W.
Możliwości podniesienia poziomu automatyzacji w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obliczu aktualnych uregulowań prawnych i postępującego rozwoju technologicznego
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN-2300-5130, tom XXXII, z. 62 (3/II/15), 2015, s. 161-171   pobrano: 1220
40.Izdebski W.
Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce
Roczniki Geomatyki 2015, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XIII, Zeszyt 2 (68) s. 99-108   pobrano: 846
41.Izdebski W., Malinowski Z.
Analiza stanu numeracji adresowej w Polsce i możliwości jej wykorzystania przez obywateli i administrację
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN-2300-5130, t. XXXII, z. 62 (4/15), 2015, s. 141-154   pobrano: 998
42.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
Geo-System Sp. z o.o. ISBN 978-83-943086-0-5, Warszawa 2015  
Książka dostępna w księgarni internetowej geoforum.pl lub jako ebook —

43.Izdebski W.
Analiza projektów nowych rozporządzeń w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2014, s. 10-15   pobrano: 1214
Artykuł zawiera analizę projektów nowych rozporządzeń w w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Jest to nawiązanie do krytycznej oceny tych rozporządzeń z 2013r. (Magazyn geoinformacyjny GEODETA czerwiec 2013, s. 22-26)
44.Bielecka E., Izdebski W.
Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej
Roczniki Geomatyki 2014, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XII, Zeszyt 2 (64) s. 175-184   pobrano: 777
45.Izdebski W.
Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK w świetle nowych regulacji prawnych
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, wrzesień 2014, s. 10-12   pobrano: 1097
46.Izdebski W., Malinowski Z.
Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego
Materiały konferencji Gospodarki Przestrzennej 2014   pobrano: 924
47.Izdebski W.
Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP
Monografia naukowa pt. "Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej" pod Redakacja E. Bieleckiej i W. Pachelskiego, Wydawnictwo WAT, ISBN 978-83-7938-026-8, Warszawa 2014 s. 75-94   pobrano: 1252
48.Izdebski W.
Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA luty 2014 s. 14-18   pobrano: 1005
49.Izdebski W.
Rozdział "Mapa zasadnicza" w publikacji "Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych"
Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 52-73  
50.Izdebski W., Luckner M.
Rozdział "Dobre praktyki wykorzystania interoperacyjności usług danych przestrzennych przy wspólpracy gmin z powiatem na przykładzie technologii GEO-MAP" w publikacji "Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych" Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 52-73
Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 291-314  
51.Izdebski W.
Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-141-9, ISSN 0137-2327, Warszawa 2013  
52.Izdebski W.
Analiza rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA czerwiec 2013, s. 22-26   pobrano: 1229
53.Izdebski W., Malinowski Z.
Jak naprawić EMUiA? Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji adresowej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, maj 2013 s. 24-28   pobrano: 1100
54.Izdebski W.
Implementacja GML w praktyce
Konferencja GML w praktyce w kontekście zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.   pobrano: 1000
55.Waldemar Izdebski, Marcin Luckner
Publication of Geodetic Documentation Center Resources on Internet
24th International Conference, CAiSE 2012, s. 533-548   pobrano: 940
Advanced Information Systems Engineering / Ralyté Jolita [i in.] ( red. ), Lecture Notes In Computer Science, nr 7328, 2012, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-31094-2, 978-3-642-31095-9, ss. 533-548, DOI:10.1007/978-3-642-31095-9_35
56.Izdebski W.
Aktualny stan wykorzystania oprogramowania "iGeoMap" do tworzenia internetowych serwisów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zeszty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (1/12/II) s. 147-157   pobrano: 901
57.Izdebski W.
Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
Roczniki Geomatyki, PTIP; Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., vol. 9, nr 2, 2011, ss. 37-43   pobrano: 1354
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., vol. 9, nr 2, 2011, ss. 37-43
58.Izdebski W.
Rola usług sieciowych. Wspomaganie pracy samorządów gminnych
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, czerwiec 2011 s. 16-19  
59.Izdebski W.
Dla ośrodka i wykonawcy
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, październik 2010, s. 28-30   pobrano: 902
60.IZDEBSKI W.
Analiza przydatności dostępnych usług sieciowych w realizacji zadań administracji samorządowej
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe `Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji`, Wrocław 23-25 październik 2010   pobrano: 888
61.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych we wspomaganiu pracy administracji samorządowej
Konferencja: `Rola służby geodezyjnej i kartograficznej w tworzeniu polskiej infrastruktury informacji przestrzennej`, Wisła 8-10 październik 2010   pobrano: 925
62.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych w administracji samorządowej
VII Podlaskie Forum GIS, Augustów 26-27 sierpnia 2010   pobrano: 1187
63.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości budowy lokalnych systemów informacji przestrzennej na bazie zasobó centralnych i powiatowych węzłów katastralnych
XII konferencja poświęcona ODGiK Na progu nowej legislacji, Elbląg 22-23 kwietnia 2010   pobrano: 905
64.IZDEBSKI W.
Rola PODGIK w funkcjonowaniu Krajowej Infrastruktury danych Przestrzennych
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 135– 14 5 ISBN 978-83-61-576-10-5   pobrano: 860
65.IZDEBSKI W.
Aktualny stan wykorzystania oprogramowania "iGeoMap" do tworzenia internetowych serwisów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna", Rzeszów-Polańczyk-Solina 14-16 września 2009   pobrano: 917
66.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie zasobów geodezyjnych w koordynacji miejskich inwestycji drogowych
Konferencja "Koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w pasie drogowym", Biuro koordynacji Inwestycji i remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, warszawa 10 września 2009   pobrano: 813
67.IZDEBSKI W.
Rozwój technologii internetowych wykorzysywanych w PODGIK powiatu warszawskiego zachodniego
Konferencja pt. "Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych, Wisła - Malinka, 9-11 września 2009   pobrano: 803
68.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie internetu do usprawniania obsługi prac geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
VI Podlaskie Forum GIS pt. "Interoperacyjność instytucjonalna i technologiczna do zastosowań w geoinformacji", Supraśl 3-5 września 2009   pobrano: 899
69.Izdebski W., Foltyniewicz T.
Stołeczne eInwestycje
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, czerwiec 2009, s. 24   pobrano: 912
70.IZDEBSKI W.
Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, dzialania służb komunalnych)
Konferencja CPI 2009   pobrano: 1816
71.LUCKNER M., IZDEBSKI W.
Internet w komunikacji ośrodków dokumentacji z wykonawcami prac geodezyjnych
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji", Politechnika Radomska, Radom 1-3 czerwca 2009   pobrano: 835
72.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych.
XI Konferencja "Nowe zadania, nowe technologie, nowa organizacja", Elbląg 23-24 kwietnia 2009   pobrano: 814
73.SZADKOWSKI A., IZDEBSKI W.
Wirtualne miasta
Magazyn GEODETA luty 2009 s. 24-27   pobrano: 1318
74.IZDEBSKI W.
Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK
Magazyn GEODETA grudzień 2008   pobrano: 1272
75.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie Internetu i nowych technologii geoinformatycznych w obsłudze prac geodezyjnych
Konferencja Naukowo-Techniczna Ośrodków Dokumentacji, Wisła wrzesień 2008   pobrano: 981
76.IZDEBSKI W.
Rola Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Konferencja Podlaskie Forum GIS, Augustów sierpień 2008   pobrano: 1230
77.Izdebski W.
Wykorzystanie internetu i nowych technologii geoinformatycznych w automatyzacji Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2, s. 189-197   pobrano: 831
78.IZDEBSKI W.
Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych jako jeden z elementów usprawnienia funkcjonowania PODGIK
Magazyn GEODETA czerwiec 2008 s. 42-44   pobrano: 896
79.Głębicki P., Izdebski W.,
Krok do operatu z internetu
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2007, Nr 12 (151)   pobrano: 1142
Wybrane aspekty przetwarzania zasobu PODGIK do postaci cyfrowej w powiecie wołomińskim,
80.Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych,
Dystrybucja geometrycznych danych wielkoskalowych oparta o serwery WMS i WFS
  pobrano: 933
81.Izdebski W.
Wykorzystanie systemu GEO-MAP w prowadzeniu zasobu geodezyjnego m.st. Warszawy
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, sierpień 2007  
s. 48-50
82.Izdebski W.
Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Roczniki Geomatyki, PTIP; Tom V, Zeszyt 4, 2007, ss. 25-31   pobrano: 851
83.Izdebski W.
Analiza możliwości integrowania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z innymi zasobami geoinformacyjnymi
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2   pobrano: 745
84.Izdebski W.
Rola internetu w nowoczesnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Materiały IX Konferencji Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanej pod hasłem "Krajowa infrastruktura Informacji Przestrzennej", Elbląg 2007  
85.Izdebski W.
Wykorzystanie zasobów PODGiK w serwisach internetowych
KONFERENCJA Nowoczesne ODGiK - utopia czy rzeczywistość   pobrano: 2
Wisła, 13- 15 września 2006 r. Strona konferencji   Galeria zdjęć
86.Izdebski W.
Bliżej geodety. Wykorzystanie internetu w udostępnianiu zasobów PODGiK
Magazyn geoinformacyjny GEODETA marzec 2006, s. 39-41  
87.Izdebski W.
Wwykorzystanie zasobów PODGIK i technologii internetowej w tworzeniu lokalnych systemów informacji przestrzennej
Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Polańczyk 28-30 września 2005   pobrano: 929
88.Izdebski W., Knap. T., Pierzchała R.
Zastosowanie systemu informacji o terenie GEO-MAP na poziomie gminy, powiatu i województwa
X Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 2000  
89.Izdebski W.
Badanie efektywności podstawowych algorytmów przetwarzania danych geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej
Rozprawa doktorska  
90.Izdebski W., Danielski A., Iwaniak A.
Format wymiany danych między systemami informacji przestrzennej TANGO
IX Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1999  
91.Izdebski W., Knap. T., Pierzchała R.
Aktualizacja danych w systemie GEO-MAP
VIII Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1998   pobrano: 1052
92.Izdebski W., Jurczak P., Knap T., R. Pierzchała
Wdrożenia systemu mapy numerycznej GEO-MAP
VII Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1997   pobrano: 1104
93.Izdebski W., Jurczak P., Knap T.
Zasady gromadzenia i prezentacji graficznej danych w systemie GEO-MAP
VI Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1996   pobrano: 984
94.Izdebski W., Jurczak P., Knap T.
Rozwój systemu GEO-MAP
V Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1995   pobrano: 902
95.Izdebski W., Knap T.
Data Capture to the LIS Systems by Means of Classic Field Measurements
Materiały Seminarium ELIS ‘94, Delft, 12-13 September 1994  
96.Izdebski W., Knap T.
Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP
IV Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1994   pobrano: 1093
97.Izdebski W., Knap T.
Pozyskiwanie danych do Systemu Informacji o Terenie przy pomocy systemu GEO-MAP
Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994  
98.Hatowska D., Izdebski W., Knap T., Nowak E.
Techniki kodowania terenowego przy pomiarach inwentaryzacyjnych
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
99.Izdebski W.
Zagadnienie przecinania obiektów powierzchniowych w systemach mapy numerycznej
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
100.Izdebski W.
Problematyka wizualizacji zawartości bazy danych systemu mapy numerycznej
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
101.Izdebski W.
System mapy numerycznej GEO-MAP
III Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1993   pobrano: 2188
102.Nowak E., Knap T., Hatowska D.,Izdebski W.
Hardware and Software Tools for LIS Education and Training in the Institute of Geodesy and Geodetical Astronomy
Materiały Seminarium ELIS ‘93, London, 7-9 June 1993  
103.Nowak E., Knap T., Izdebski W.
System obliczeń na powierzchni elipsoidy odniesienia GEN
Przegląd Geodezyjny, nr 12, 1991  
104.Izdebski W.
System geodezyjnych obliczeń na płaszczyźnie GEO-PL
Materiały XIX Narady Szkoleniowej Klubu Użytkowników ETO w Geodezji, Warszawa 1990  
105.Izdebski W.
Sekwencyjne wyrównanie sieci geodezyjnej metodą pośredniczącą z warunkami na niewiadome
Geodezja i Kartografia, tom XXVI, zeszyt 2, 1987  
Copyright (C) 2009 Waldemar Izdebski
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2009