Publikacje

    1987        1990        1991        1993        1994        1995        1996        1997        1998        1999        2000        2005        2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        Wszystkie    

1.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2019
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2019  
2.Izdebski W., Surma E., Kopczewski D.
GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT IN POLAND
Ninth Session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)  
3.Izdebski W.
Przegląd Geodezyjny - 2018
"Geoinformatyka przyjazna geodetom" - Przegląd Geodezyjny - 2018  
4.Waldemar Izdebski
Analiza głównych problemów integracji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
Roczniki Geomatyki 2018, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o. Tom XVI Zeszyt 4 (83) s. 319-331  
5.Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M.
ANALIZA MORFOMETRYCZNA PLANÓW MIEJSCOWYCH W POLSCE
No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 331-347 Commission of Technical Rural Infrastructure  
6.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Wydanie trzecie rozszerzone)
Geo-System Sp. z o.o., ISBN 978-83-943086-3-6, Warszawa 2018   pobrano: 1109
7.Izdebski W.
Jak porównywać nowoczesność powiatów? - Parametry oceny informatyzacji powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, styczeń 2018 s. 17-19   pobrano: 75
8.Izdebski W., Kursa M., Wesołowski J.
Ułatwienie w szukaniu działek - Koncepcja standaryzacji usługi lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK)
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2017 s. 28-31   pobrano: 58
9.Izdebski. W
Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure
GEODESY AND CARTOGRAPHY Vol. 66, No 2, 2017, pp. 229-245  
10.Izdebski. W
Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
Roczniki Geomatyki 2017, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XV, Zeszyt 4 (79) s. 365-374   pobrano: 67
11.Izdebski. W, Malinowski. Z
Co daje integracja usług
Magazyn Geonformacyjnyh GEODETA Listpad 2017 s. 18-23   pobrano: 50
12.Izdebski. W, Malinowski. Z
Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Magazyn Przegląd Geodezyjny, Listopad 2017, s. 5-11   pobrano: 67
13.Izdebski W., Łaguz J.
GESUT pod jednym adresem
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, lipiec 2017 s. 8-11   pobrano: 58
14.Izdebski W.
Mówię urzędnikom sprawdzam
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, marzec 2017 s. 17-20   pobrano: 88
15.Izdebski W.
Prawdy i mity o K-GESUT
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, luty 2017 s. 8-12   pobrano: 56
16.Izdebski. W, Malinowski. Z
Analiza wpływu ustawy o IIP ma proces publikacji i tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 76-85   pobrano: 48
17.Izdebski. W, Kursa. M,
Wwykorzystanie danych adresowych w usługach lokalizacyjnych
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 66-75   pobrano: 46
18.Izdebski. W
Propozycja metodyki oceny poziomu automatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 2017, nr 166 (44), 27-35   pobrano: 45
19.Izdebski W.
Informacja przestrzenna w Polsce - teoria i praktyka
Roczniki Geomatyki 2017, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XV, Zeszyt 2 (77) s. 175-186   pobrano: 68
Artykuł opisuje stan danych przestrzennych w Polsce. Tematyka była przedstawiana na konferencji PTIP w 2016r.
20.Izdebski W., Malinowski Z.
Stop błędom! Dlaczego trzeba poprawić polskie przepisy dotyczące numeracji adresowej?
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2016 s. 16-21   pobrano: 47
21.Brzeziński, A. Barlik, M., Andrasik, E. Izdebski, W. (i innni)
Geodetic and geodynamic studies at Department of Geodesy and Geodetic Astronomy WUT
eports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 100, 2016, ss. 165-200, DOI:10.1515/rgg-2016-0013   pobrano: 19
22.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Wydanie drugie rozszerzone)
Geo-System Sp. z o.o., ISBN 978-83-943086-2-9, Warszawa 2016   pobrano: 184
Książka dostępna w księgarni internetowej geoforum.pl lub jako ebook —

23.Izdebski W.
Analiza stanu prawnego związanego z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  pobrano: 47
Magazyn Przegląd Geodezyjny, Lipiec 2016, s. 25-30
24.Izdebski W., Malinowski Z.
Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą
Geo-System Sp. z o.o. ISBN 978-83-943086-1-2, Warszawa 2016   pobrano: 193
25.Izdebski W.
Wilk syty i owca cała (Konieczne zmiany w polskiej geodezji)
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2015, s. 18-22   pobrano: 61
Artykuł opisuje aktualne problemy w polskiej geodezji i propozycję działań, które mogą przyczynić się do ich rozwiązania.
26.Izdebski W.
Możliwości podniesienia poziomu automatyzacji w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obliczu aktualnych uregulowań prawnych i postępującego rozwoju technologicznego
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN-2300-5130, tom XXXII, z. 62 (3/II/15), 2015, s. 161-171   pobrano: 47
27.Izdebski W.
Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce
Roczniki Geomatyki 2015, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XIII, Zeszyt 2 (68) s. 99-108   pobrano: 47
28.Izdebski W., Malinowski Z.
Analiza stanu numeracji adresowej w Polsce i możliwości jej wykorzystania przez obywateli i administrację
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN-2300-5130, t. XXXII, z. 62 (4/15), 2015, s. 141-154   pobrano: 41
29.Izdebski W.
Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
Geo-System Sp. z o.o. ISBN 978-83-943086-0-5, Warszawa 2015  
Książka dostępna w księgarni internetowej geoforum.pl lub jako ebook —

30.Izdebski W.
Analiza projektów nowych rozporządzeń w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2014, s. 10-15   pobrano: 43
Artykuł zawiera analizę projektów nowych rozporządzeń w w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Jest to nawiązanie do krytycznej oceny tych rozporządzeń z 2013r. (Magazyn geoinformacyjny GEODETA czerwiec 2013, s. 22-26)
31.Bielecka E., Izdebski W.
Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej
Roczniki Geomatyki 2014, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Tom XII, Zeszyt 2 (64) s. 175-184   pobrano: 44
32.Izdebski W.
Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK w świetle nowych regulacji prawnych
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, wrzesień 2014, s. 10-12   pobrano: 40
33.Izdebski W., Malinowski Z.
Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego
Materiały konferencji Gospodarki Przestrzennej 2014  
34.Izdebski W.
Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP
Monografia naukowa pt. "Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej" pod Redakacja E. Bieleckiej i W. Pachelskiego, Wydawnictwo WAT, ISBN 978-83-7938-026-8, Warszawa 2014 s. 75-94   pobrano: 26
35.Izdebski W.
Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA luty 2014 s. 14-18   pobrano: 41
36.Izdebski W.
Rozdział "Mapa zasadnicza" w publikacji "Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych"
Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 52-73  
37.Izdebski W., Luckner M.
Rozdział "Dobre praktyki wykorzystania interoperacyjności usług danych przestrzennych przy wspólpracy gmin z powiatem na przykładzie technologii GEO-MAP" w publikacji "Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych" Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 52-73
Praca zbiorowa pod redakacją Stanisława Białousza, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 291-314  
38.Izdebski W.
Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-141-9, ISSN 0137-2327, Warszawa 2013  
39.Izdebski W.
Analiza rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA czerwiec 2013, s. 22-26   pobrano: 46
40.Izdebski W., Malinowski Z.
Jak naprawić EMUiA? Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji adresowej
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, maj 2013 s. 24-28   pobrano: 29
41.Izdebski W.
Implementacja GML w praktyce
Konferencja GML w praktyce w kontekście zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.   pobrano: 53
42.Waldemar Izdebski, Marcin Luckner
Publication of Geodetic Documentation Center Resources on Internet
24th International Conference, CAiSE 2012, s. 533-548   pobrano: 34
Advanced Information Systems Engineering / Ralyté Jolita [i in.] ( red. ), Lecture Notes In Computer Science, nr 7328, 2012, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-31094-2, 978-3-642-31095-9, ss. 533-548, DOI:10.1007/978-3-642-31095-9_35
43.Izdebski W.
Aktualny stan wykorzystania oprogramowania "iGeoMap" do tworzenia internetowych serwisów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zeszty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (1/12/II) s. 147-157   pobrano: 45
44.Izdebski W.
Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
Roczniki Geomatyki, PTIP; Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., vol. 9, nr 2, 2011, ss. 37-43   pobrano: 53
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., vol. 9, nr 2, 2011, ss. 37-43
45.Izdebski W.
Rola usług sieciowych. Wspomaganie pracy samorządów gminnych
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, czerwiec 2011 s. 16-19  
46.Izdebski W.
Dla ośrodka i wykonawcy
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, październik 2010, s. 28-30   pobrano: 29
47.IZDEBSKI W.
Analiza przydatności dostępnych usług sieciowych w realizacji zadań administracji samorządowej
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe `Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji`, Wrocław 23-25 październik 2010   pobrano: 29
48.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych we wspomaganiu pracy administracji samorządowej
Konferencja: `Rola służby geodezyjnej i kartograficznej w tworzeniu polskiej infrastruktury informacji przestrzennej`, Wisła 8-10 październik 2010   pobrano: 29
49.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych w administracji samorządowej
VII Podlaskie Forum GIS, Augustów 26-27 sierpnia 2010   pobrano: 34
50.IZDEBSKI W.
Analiza możliwości budowy lokalnych systemów informacji przestrzennej na bazie zasobó centralnych i powiatowych węzłów katastralnych
XII konferencja poświęcona ODGiK Na progu nowej legislacji, Elbląg 22-23 kwietnia 2010   pobrano: 43
51.IZDEBSKI W.
Rola PODGIK w funkcjonowaniu Krajowej Infrastruktury danych Przestrzennych
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 135– 14 5 ISBN 978-83-61-576-10-5   pobrano: 27
52.IZDEBSKI W.
Aktualny stan wykorzystania oprogramowania "iGeoMap" do tworzenia internetowych serwisów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna", Rzeszów-Polańczyk-Solina 14-16 września 2009   pobrano: 33
53.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie zasobów geodezyjnych w koordynacji miejskich inwestycji drogowych
Konferencja "Koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w pasie drogowym", Biuro koordynacji Inwestycji i remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, warszawa 10 września 2009   pobrano: 29
54.IZDEBSKI W.
Rozwój technologii internetowych wykorzysywanych w PODGIK powiatu warszawskiego zachodniego
Konferencja pt. "Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych, Wisła - Malinka, 9-11 września 2009   pobrano: 41
55.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie internetu do usprawniania obsługi prac geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
VI Podlaskie Forum GIS pt. "Interoperacyjność instytucjonalna i technologiczna do zastosowań w geoinformacji", Supraśl 3-5 września 2009   pobrano: 39
56.Izdebski W., Foltyniewicz T.
Stołeczne eInwestycje
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, czerwiec 2009, s. 24   pobrano: 26
57.IZDEBSKI W.
Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, dzialania służb komunalnych)
Konferencja CPI 2009   pobrano: 59
58.LUCKNER M., IZDEBSKI W.
Internet w komunikacji ośrodków dokumentacji z wykonawcami prac geodezyjnych
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji", Politechnika Radomska, Radom 1-3 czerwca 2009   pobrano: 46
59.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych.
XI Konferencja "Nowe zadania, nowe technologie, nowa organizacja", Elbląg 23-24 kwietnia 2009   pobrano: 43
60.SZADKOWSKI A., IZDEBSKI W.
Wirtualne miasta
Magazyn GEODETA luty 2009 s. 24-27   pobrano: 32
61.IZDEBSKI W.
Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK
Magazyn GEODETA grudzień 2008   pobrano: 32
62.IZDEBSKI W.
Wykorzystanie Internetu i nowych technologii geoinformatycznych w obsłudze prac geodezyjnych
Konferencja Naukowo-Techniczna Ośrodków Dokumentacji, Wisła wrzesień 2008   pobrano: 25
63.IZDEBSKI W.
Rola Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Konferencja Podlaskie Forum GIS, Augustów sierpień 2008   pobrano: 41
64.Izdebski W.
Wykorzystanie internetu i nowych technologii geoinformatycznych w automatyzacji Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2, s. 189-197   pobrano: 40
65.IZDEBSKI W.
Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych jako jeden z elementów usprawnienia funkcjonowania PODGIK
Magazyn GEODETA czerwiec 2008 s. 42-44   pobrano: 39
66.Głębicki P., Izdebski W.,
Krok do operatu z internetu
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, grudzień 2007, Nr 12 (151)   pobrano: 40
Wybrane aspekty przetwarzania zasobu PODGIK do postaci cyfrowej w powiecie wołomińskim,
67.Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych,
Dystrybucja geometrycznych danych wielkoskalowych oparta o serwery WMS i WFS
  pobrano: 24
68.Izdebski W.
Wykorzystanie systemu GEO-MAP w prowadzeniu zasobu geodezyjnego m.st. Warszawy
Magazyn geoinformacyjny GEODETA, sierpień 2007  
s. 48-50
69.Izdebski W.
Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Roczniki Geomatyki, PTIP; Tom V, Zeszyt 4, 2007, ss. 25-31   pobrano: 28
70.Izdebski W.
Analiza możliwości integrowania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z innymi zasobami geoinformacyjnymi
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2   pobrano: 21
71.Izdebski W.
Rola internetu w nowoczesnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Materiały IX Konferencji Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanej pod hasłem "Krajowa infrastruktura Informacji Przestrzennej", Elbląg 2007  
72.Izdebski W.
Wykorzystanie zasobów PODGiK w serwisach internetowych
KONFERENCJA Nowoczesne ODGiK - utopia czy rzeczywistość  
Wisła, 13- 15 września 2006 r. Strona konferencji   Galeria zdjęć
73.Izdebski W.
Bliżej geodety. Wykorzystanie internetu w udostępnianiu zasobów PODGiK
Magazyn geoinformacyjny GEODETA marzec 2006, s. 39-41  
74.Izdebski W.
Wwykorzystanie zasobów PODGIK i technologii internetowej w tworzeniu lokalnych systemów informacji przestrzennej
Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Polańczyk 28-30 września 2005   pobrano: 41
75.Izdebski W., Knap. T., Pierzchała R.
Zastosowanie systemu informacji o terenie GEO-MAP na poziomie gminy, powiatu i województwa
X Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 2000  
76.Izdebski W.
Badanie efektywności podstawowych algorytmów przetwarzania danych geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej
Rozprawa doktorska  
77.Izdebski W., Danielski A., Iwaniak A.
Format wymiany danych między systemami informacji przestrzennej TANGO
IX Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1999  
78.Izdebski W., Knap. T., Pierzchała R.
Aktualizacja danych w systemie GEO-MAP
VIII Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1998   pobrano: 48
79.Izdebski W., Jurczak P., Knap T., R. Pierzchała
Wdrożenia systemu mapy numerycznej GEO-MAP
VII Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1997   pobrano: 56
80.Izdebski W., Jurczak P., Knap T.
Zasady gromadzenia i prezentacji graficznej danych w systemie GEO-MAP
VI Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1996   pobrano: 52
81.Izdebski W., Jurczak P., Knap T.
Rozwój systemu GEO-MAP
V Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1995   pobrano: 51
82.Izdebski W., Knap T.
Data Capture to the LIS Systems by Means of Classic Field Measurements
Materiały Seminarium ELIS ‘94, Delft, 12-13 September 1994  
83.Izdebski W., Knap T.
Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP
IV Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1994   pobrano: 38
84.Izdebski W., Knap T.
Pozyskiwanie danych do Systemu Informacji o Terenie przy pomocy systemu GEO-MAP
Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994  
85.Hatowska D., Izdebski W., Knap T., Nowak E.
Techniki kodowania terenowego przy pomiarach inwentaryzacyjnych
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
86.Izdebski W.
Zagadnienie przecinania obiektów powierzchniowych w systemach mapy numerycznej
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
87.Izdebski W.
Problematyka wizualizacji zawartości bazy danych systemu mapy numerycznej
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej " Automatyzacja procesu pozyskiwania danych i tworzenia mapy cyfrowej", Olsztyn-Kikity 11-12 marca 1994  
88.Izdebski W.
System mapy numerycznej GEO-MAP
III Konferencja Naukowo Techniczna -Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Warszawa 1993   pobrano: 101
89.Nowak E., Knap T., Hatowska D.,Izdebski W.
Hardware and Software Tools for LIS Education and Training in the Institute of Geodesy and Geodetical Astronomy
Materiały Seminarium ELIS ‘93, London, 7-9 June 1993  
90.Nowak E., Knap T., Izdebski W.
System obliczeń na powierzchni elipsoidy odniesienia GEN
Przegląd Geodezyjny, nr 12, 1991  
91.Izdebski W.
System geodezyjnych obliczeń na płaszczyźnie GEO-PL
Materiały XIX Narady Szkoleniowej Klubu Użytkowników ETO w Geodezji, Warszawa 1990  
92.Izdebski W.
Sekwencyjne wyrównanie sieci geodezyjnej metodą pośredniczącą z warunkami na niewiadome
Geodezja i Kartografia, tom XXVI, zeszyt 2, 1987  
Copyright (C) 2009 Waldemar Izdebski
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2009